Navigeer naar de pagina waarvan je de tekst wilt opmaken, en klik op Bewerken.

Dubbelklik op een tekstkader, en selecteer het gedeelte van de tekst dat je wilt veranderen. Links in het programma zie je nu een paneel verschijnen, waarbij je:

  • Een ander lettertype kan kiezen, of een lettertype stijl (zoals Light, Bold, ExtraBold, Italic, etc)
  • Een andere tekstkleur kan kiezen, door op het gekleurde blokje met de tekst Tekstkleur te klikken
  • De lettergrootte kunt vergroten of verkleinen. Voor de meeste lettertypes is 10 of 11 prima leesbaar in het magazine *
  • De regelafstand groter of kleiner kan maken. 100 betekend ‘normale hoogte’. Hoe groter de waarde, hoe verder de regels uit elkaar staan
  • De tekst kan uitlijnen. Druk op de knop Links, Centreren, Rechts of op Uitvullen als je de tekst op een andere manier wilt uitlijnen.

* Lettergrootte 10 of 11 is meestal een goede lettergrootte voor leesteksten. Sommige lettertypes zijn van zichzelf kleiner of moeilijker leesbaar. In dat geval kun je soms beter een groter lettertype gebruiken. Zoom het programma in op Ware grootte, onderin het programma, om de tekst op ware grootte te kunnen lezen. Zo kun je een inschatting maken hoe goed de leesbaarheid van de tekst zal zijn in het definitieve magazine.

Tags: Hoofdredacteur, Redacteur