Navigeer naar de pagina waarop je een kader wilt invoegen, en klik op Bewerken.

Ga met je muis in de grijze bovenbalk naar de knop Invoegen en klik op Foto, Tekst of Rechthoek om een fotokader, tekstkader of een rechthoek in te voegen.

Nieuwe foto invoegen
Als je klikt op de knop InvoegenFoto, dan wordt het foto-paneel aan de linker zijde van het programma geopend. Klik vervolgens op een foto naar keuze, om deze foto in te voegen. Als je géén fotokader hebt geselecteerd, dan wordt er een nieuwe fotokader aangemaakt. Heb je wél een bestaand fotokader geselecteerd? Dan wordt de foto in dit bestaande kader geplaatst.

Tags: Hoofdredacteur, Redacteur