Navigeer naar de pagina waarop je één of meerdere kaders wilt selecteren, en klik op Bewerken.

Klik op een kader om dit kader te selecteren. Als je meerdere kaders wilt selecteren, houdt dan de Shift toets op je toetsenbord ingedrukt en klik op de andere kaders die je graag wilt selecteren. De geselecteerde kaders worden nu omlijnd met een kleur.

Kijk ook onder het paneel Objecten

Klik in de linker menubalk op de knop Objecten. In het paneel dat nu verschijnt zie je een overzicht van alle objecten of kaders die op de pagina’s aanwezig zijn.

Tags: Hoofdredacteur, Redacteur