Navigeer naar de pagina waarop je een kader transparant wilt maken of wilt laten doorschijnen, en klik op Bewerken.

Klik op een kader. Links in het programma verschijnt nu een paneel met Object instellingen. Pas het veld Transparantie aan. De waarde 0 betekend volledig transparant. Het kader is dan niet zichtbaar. De waarde 100 geeft aan dat het kader volledig zichtbaar is.

Met deze functie kun je (achtergrond)foto’s, teksten of gekleurde blokken door laten schijnen of transparant maken.

Tags: Hoofdredacteur, Redacteur