Navigeer naar de pagina waarop je een kader wilt vergroten of verkleinen, en klik op Bewerken.

Als je één keer op een kader klikt, verschijnen er rondom dit kader bolletjes en blokjes. Sleep een kader groter of kleiner, door aan het bolletje of blokje te slepen.

Wanneer een kader tijdens het slepen in de buurt komt van een hulplijn, zal deze automatisch aan de lijn blijven plakken. Dit is erg handig om kaders aan elkaar te laten ‘lijnen’.

Exacte breedte of hoogte van het kader instellen

Klik op een kader. Links in het programma verschijnt nu een paneel met Object instellingen. Pas het veld Breedte of Hoogte aan om het kader een exacte breedte of hoogte te geven. Zodra je op Tab drukt, of met de muis buiten het veld klikt, wordt de breedte of hoogte van het kader bijgewerkt. De waarde die je opgeeft is in milimeters.

Tags: Hoofdredacteur, Redacteur