Navigeer naar de pagina waarop je een kader wilt roteren, en klik op Bewerken.

Als je één keer op een kader klikt, verschijnen er rondom dit kader bolletjes en blokjes. Roteer een kader, door het bolletje dat uitsteekt aan de rechter kant te slepen. Je ziet het kader dan draaien.

Exacte rotatie instellen in aantal graden

Klik op een kader. Links in het programma verschijnt nu een paneel met Object instellingen. Pas het veld Roteren aan om het kader nauwkeurig te roteren. Hierbij kun je opgeven hoeveel graden je het kader gedraaid wilt hebben, van 0 tot 360 graden.

Tags: Hoofdredacteur, Redacteur